Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ tháng 11 năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Thu hồi phù hiệu xe vi phạm tốc độ tháng 11 năm 2021
Sở GTVT vừa có quyết định thu hồi 11 phù hiệu của 08 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.
​      ​​Theo đó, Phương tiện trong 01 tháng có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống) theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐCP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.​
      Các đơn vị có phương tiện bị thu hồi phù hiệu nêu tại Điều 1 có trách nhiệm nộp lại các phù hiệu bị thu hồi về Sở Giao thông vận tải Hà Nam qua phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái trước ngày 25/01/2022; đồng thời không được sử dụng các phương tiện nêu trên để kinh doanh vận tải trong thời gian bị thu hồi phù hiệu.