Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải, các bến xe khách và các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 300/TB-VPCP ngày 14/8/2020.
     Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
     1. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình triển khai đúng chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo kết luận số 300/TB-VPCPngày 08/8/2020.
     2. Tiếp tục vận động toàn bộ nhân viên, người lao động thuộc đơn vị mình, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe, hành khách và học viên cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh
(nếu sử dụng điện thoại thông minh) để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
     3. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để cán bộ, nhân viên, người lao động,hành khách và học viên đề cao cảnh giác, đề phòng lây nhiễm dịch bệnh Covid- 19.
     4. Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép trong điều kiện bình thường mới, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng, chống dịch song cần duy trì sự liên tục, không để đứt gãy các hoạt động của đơn vị mình.
     Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./.