Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT; các thức thực hiện việc kê khai...

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT; các thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư số 233/2016/TT-BTC
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo gửi các Bến xe khách và các đơn vị KDVT hành khách trên địa bàn tỉnh Thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư số 02/2021/TT-BGTVT; các thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư số 233/2016/TT-BTC theo chỉ đạo của Bộ GTVT
      Văn bản chỉ đạo của Bộ GTVT: ​4604.pdf  1485.pdf