Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái, các đơn vị kinh doanh vận tải khách và các bến xe khách trên địa bàn thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.
      Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc​, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau​:
      - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo kết luận số 31/TB-VPCP ngày 25/02/2021 về phòng, chống dịch Covid- 19. 
      - Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam. Chủ động áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng đơn vị, khu vực, địa điểm cụ thể bảo đảm không chủ quan, không “ngăn sông, cấm chợ”, hạn chế đến mực thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K (trước hết là đeo khẩu trang, trong đó tăng cường sử dụng khẩu trang vải), không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị...