Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam
Sở GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt; các bến xe khách trên địa bàn Thực hiện truyền dữ liệu Lệnh vận chuyển về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định.
        Theo đó, Sở GTVT yêu cầu ác đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe buýt: Thực hiện truyền dữ liệu lệnh vận chuyển theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Điều 50, Điều 51 và Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải; các bến xe khách trên địa bàn thực hiện việc cung cấp thông tin, truyền dữ liệu lệnh vận chuyển theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ; Điều 50, Điều 51 và Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông vận tải. ​
        Thời gian các bến xe và các đơn vị kinh doanh vận tải hoàn thành việc kết nối và thực hiện truyền dữ liệu về máy chủ của Cục Đường bộ Việt Nam xong trước ngày 15/12/2022 đồng thời có báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
         Nội dung văn bản: 1968.pdf