Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tích cực tuyên truyềnthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tích cực tuyên truyềnthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Sở GTVT vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyềnthực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
      Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Tổng cục đường bộ Việt Nam và UBND tỉnh Hà Nam về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia​. Sở GTVT Hà Nam đề nghị các Sở, ngành, cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân tích cực thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, chi tiết theo hướng dẫn vận hành tại trang thông tin điện tử https://dichvucong.gov.vn/.
      Nội dung chi tiết: 1725.pdf