Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đônốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/202...

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Tiếp tục đônốc thực hiện quy định về lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CPngày 17/01/2020 của Chính phủ
          Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng Cục ĐBVN Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 
         1. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: 
        - Khẩn trương thực hiện lắp camera trên các phương tiện kinh doanh vận tải theo quy định tại khoản 2 Điều 13; khoản 2 Điều 14 Nghị định số 10/2020/NĐ- 2 CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ. Giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera về máy chủ của Tổng cục ĐBVN theo Quyết định số 2480/QĐ-TCĐBVN ngày 24/5/2021 của Tổng cục ĐBVN. 
         - Đối tượng phương tiện thuộc diện phải lắp camera giám sát, bao gồm:  
         + Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe). 
         + Xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công ten nơ, xe đầu kéo. 
        - Thời gian thực hiện xong trước ngày 31/12/2021. Quá thời hạn trên nếu đơn vị nào không thực hiện lắp đặt xong hệ thống camera trên xe theo các quy chuẩn hiện hành, các phương tiện đó sẽ không đủ điều kiện để kinh doanh vận tải. 
       - Định kỳ vào ngày 30 hàng tháng đơn vị báo cáo kết quả thực hiện lắp camera theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP (trong đó báo cáo rõ số lượng phương tiện đã lắp/số lượng phương tiện phải lắp; đề xuất, kiến nghị nếu có) và gửi về Sở GTVT Hà Nam bằng văn bản, bản mềm gửi theo địa chỉ gmail: nguyentoannang.ntn@gmail.com hoặc qua zalo số điện thoại 0943.320.933 để tổng hợp báo cáo theo quy định. 
      2. Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, đến các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cũng như các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
      3. Thanh tra sở: Thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm cố tình không lắp camera trên xe theo thời gian quy định tại Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 
       Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải triển khai, thực hiện