Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường quản lý công tác Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tiếp tục tăng cường quản lý công tác Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ trên địa bàn
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ và các Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
           Theo đó, để nâng cao chất lượng công tác Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. Sở Giao thông Vận tải Hà Nam để nghị các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe; Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT, ngày 15/4/2017 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, ngày 08/10/2019 sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 12/2017/TT- BGTVT, ngày 15/4/2017 của Bộ GTVT. Cụ thể:
         1. Các cơ sở Đào tạo lái xe cơ giới đường bộ: 
        - Xây dựng và thực hiện công khai quy chế tuyển sinh; đối tượng tuyển sinh; hình thức tuyển sinh; Xây dựng và thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo; đảm bảo nội dung, chương trình đào tạo; Tổ chức dạy lý thuyết (đặc biệt giám sát thời gian học môn học Pháp luật giao thông đường bộ), thực hành lái xe, kiểm tra kết thúc khoá học, cấp chứng chỉ nghề, giấy chứng nhận tốt nghiệp nghiêm túc, đủ nội dung quy định; Lưu lượng đào tạo lái xe đảm bảo không được vượt quá khả năng đáp ứng của sân tập lái, phòng học, giáo viên dạy lý thuyết, giáo viên dạy thực hành; Thực hiện việc mở và ghi chép các sổ sách, biểu mẫu, tài liệu quản lý đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội. 
         - Xây dựng mức học phí đào tạo; ban hành các văn bản về thu học phí và báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc triển khai thực hiện quy định thu học phí, chi học phí theo quy định tại Thông tư số 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT, ngày 27 tháng 5 năm 2011; Mức thu học phí lái xe đơn vị phải công khai cho người học biết trước khi ký hợp đồng đào tạo với người học; Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về quyết định ban hành mức thu và quản lý học phí của đơn vị. 
        - Rà soát: Giáo viên không đủ điều kiện hoặc không tham gia giảng dạy báo cáo Sở Giao thông vận tải thu hồi Giấy chứng nhận và loại khỏi danh sách giáo viên của cơ sở đào tạo cập nhật lên phân mềm quản lý giáo viên; Sân tập lái, phòng học, tuyến đường tập lái, xe tập lái, giáo viên dạy lái đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 65/2016/NĐ-CP, Nghị định số 138/2018/NĐ-CP; Kiểm tra, rà soát các khoá đào tạo theo kế hoạch để phát hiện, xử lý theo quy định việc sử dụng giáo viên, xe tập lái, sân tập lái, phòng học và tuyến đường tập lái không đúng kế hoạch được phê duyệt. 
         - Đảm bảo trang thiết bị phục vụ giảng dạy đảm bảo theo lộ trình quy định tại Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT, ngày 08 tháng 10 năm 2019 và các quy định liên quan khác. 
         Chú ý: Các cơ sở đào tạo kiểm tra, rà soát gửi báo cáo danh sách xe tập lái và giáo viên về Sở GTVT Hà Nam thông qua Phòng QLVT,PT&NL trước ngày 30/10/2020. 
         2. Các Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ:
        - Tổ chức và thực hiện nghiêm việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sát hạch: Kiểm soát người tham dự kỳ sát hạch ngay từ cổng vào khu vực thi; học viên tham dự kỳ sát hạch phải đeo thẻ tên; kiên quyết không để người không có thẻ tên, không có nhiệm vụ vào khu vực tổ chức kỳ sát hạch; Thực hiện việc đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực thi lý thuyết, kỹ năng lái xe trong hình, kỹ năng lái xe trên đường không để người không có nhiệm vụ vào các khu vực này; bố trí ghế ngồi tại các tuyến chờ dự thi đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, không đi lại, mất trật tự. 
          - Bố trí nhân viên kỹ thuật thường trực tại các khu vực thi để xử lý kịp thời các sự cố trong quá trình sát hạch; Nhân viên kỹ thuật không tự ý vào phòng thi, sân sát hạch khi chưa có giám sát của hạch viên. 
         - Riêng kỳ sát hạch Giấy phép lái xe hạng A1: Đề nghị các đơn vị có phương án tổ chức đảm bảo an ninh trật tự chỉ cho người tham dự kỳ sát hạch vào khu vực sát hạch. 
         - Xây phương án đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự trước các kỳ sát hạch.​
        Nội dung văn bản: 1605.pdf
Tin liên quan