Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tiếp tục thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, Sở GTVT Hà Nam chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các Bến xe khách trên địa bàn tiếp tục thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.
      Theo đó, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe buýt, xe hợp đồng, du lịch, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc trang bị phần cứng, phần mềm để cung cấp thông tin theo lộ trình quy định tại khoản 8 Điều 4, khoản 4 Điều 5, khoản 5 Điều 7, khoản 5 Điều 8, khoản 11 Điều 9 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ và Điều 54 Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Trưởng Bộ GTVT. Các Bến xe khách trên địa bàn thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu; kiểm soát các phương tiện xe ra vào bến đảm bảo theo quy định​. 
     Nội dung chi tiết: 711.pdf