Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 đối với hoạt động vận chuyển hành khách trong tình hình ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 đối với hoạt động vận chuyển hành khách trong tình hình mới trên địa bàn
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải khách và các Bến xe khách trên địa bàn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 đối với hoạt động vận chuyển hành khách trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
         Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg và các chỉ đạo khác của Thủ tướng Chính phủ để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh. Đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đưa đón công nhân: Đề nghị công nhân, người lao động chỉ sử dụng cố định một phương tiện vận chuyển cho cả chiều đi và chiều về (không nên thay đổi phương tiện vận chuyển nếu không có lý do đặc biệt); hạn chế tối đa việc sử dụng các phương tiện vận tải công cộng; Yêu cầu lái xe lập danh sách hành khách cho cả chiều đi và chiều về cho công nhân, người lao động đi trên xe; Lái xe và hành khách thường xuyên khai báo y tế; luôn đeo khẩu trang trong suốt hành trình và sát khuẩn tay đúng cách; thực hiện giữ khoảng cách nhất định >2m và các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định; Đơn vị phải phối hợp với Sở Y tế (CDC địa phương) luôn luôn có kế hoạch khử khuẩn cho phương tiện trước và sau khi tham gia vận chuyển. Đối với hoạt động vận chuyển hành khách cố định liên tỉnh: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo “Mục 2: Về hoạt động vận tải” tại Công văn số 675/SGTVT-VP ngày 12/5/2021 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong ngành GTVT.
​        Nội dung văn bản: 860.pdf