Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2020

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2020

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Bộ GTVT, UBND tỉnh, Sở GTVT về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự ATGT.

Thanh tra sở đã tổ chức lực lượng kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền, kết quả: Từ ngày 01/01/2020 đến 15/9/2020 lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 200 trường hợp, trong đó: 57 trường hợp vi phạm quy tắc giao thông đường bộ; 124 trường hợp vi phạm về vận tải đường bộ; 04 trường hợp vi phạm quy định về điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ; 02 trường hợp vi phạm hành lang đường bộ; 13 trường hợp vi phạm khác. Phạt tiền 1.422,75 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 63 trường hợp, tước 17 giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền, trình tự; góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông vận tải, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.​