Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, 4

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, 4
     Sở GTVT vừa có văn bản gửi các Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô​ và các Bến xe khách trên địa bàn ​tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, 4. Theo đó, căn cứ Thông báo số 87/TB-SYT, ngày 09/01/2022 của Sở Y tế Hà Nam về việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Cập nhật đến 12 giờ, ngày 09/01/2022) theo đó có phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên; xã Đại Cương, xã Liên Sơn - huyện Kim Bảng là địa bàn có cấp độ dịch cấp 3 (nguy cơ cao), còn các địa phương còn lại có cấp độ dịch cấp 1, 2 và các quy định hiện hành. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo: 
     Kể từ 12 giờ, ngày 09/01/2022 cho đến khi có thông báo mới: Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn 03 phường, xã(Phường Đồng Văn - thị xã Duy Tiên; xã Đại Cương, xã Liên Sơn - huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) như sau: 
     - Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt, taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: Hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện(không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). 
      - Đối với vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh(bao gồm cả xe buýt có hành trình từ hai tỉnh trở lên); Sở GTVT hai đầu tuyến báo cáo UBND cấp tỉnh cho phép hoạt động tối đa không vượt quá 50% số chuyến theo lưu lượng đã được Sở GTVT công bố(số chuyến, tháng) và có giãn cách chỗ trên phương tiện(không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm); 
     - Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2 và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng 2 dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản liên quan hiện hành của Bộ GTVT, Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở GTVT... Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam phương tiện hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. ​
     Nội dung văn bản: 46.pdf