Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn xã Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn xã Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Sở GTVT vừa có văn bản gửi các Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các Bến xe khách trên địa bàn thực hiện tổ chức hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn xã Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.
        Theo đó, căn cứ Thông báo số 3675/TB-SYT, ngày 26/12/2021 của Sở Y tế Hà Nam về việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam (Cập nhật đến 12 giờ, ngày 26/12/2021) trong đó có xã Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam là địa bàn có cấp độ dịch cấp 3, còn các địa phương còn lại có cấp độ dịch cấp 1, 2 và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo: 
       1. Kể từ 12 giờ, ngày 26/12/2021 cho đến khi có thông báo mới: Tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn xã Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam(địa bàn có cấp độ dịch cấp 3) như sau: 
        - Đối với vận tải hành khách bằng xe taxi, hợp đồng, du lịch, vận chuyển học sinh, sinh viên: Hoạt động đảm bảo theo nguyên tắc không vượt quá 50% tổng số phương tiện của đơn vị và có giãn cách chỗ trên phương tiện(không áp dụng giãn cách đối với xe giường nằm). 
        - Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 Mục II Phần 2 và hành khách đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 2 Mục I Phần 2 Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực(đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải và các văn bản liên quan hiện hành của Bộ GTVT, Bộ Y tế... 
        - Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam phương tiện hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định. 
       2. Các đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm Thông báo này và các chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
       Nội dung văn bản: 2340.pdf
Tin liên quan