Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Tổ chức triển khai thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT và UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hoạt động vận tải 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Sở GTVT Hà Nam có văn bản gửi các Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố và Sở Giao thông - Xây dựng Lào Cai phương phối hợp triển khai thực hiện hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định đi, đến tỉnh Hà Nam và ngược lại đảm bảo theo quy định.
       Nội dung chi tiết văn bản: 1871.pdf