Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức vận chuyển khách, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 và các kỳ ...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tổ chức vận chuyển khách, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 và các kỳ thi năm 2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các Bến xe trên địa bàn và các phòng QLNN thuộc Sở (Phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái và Thanh tra Sở) tổ chức vận chuyển khách, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào lớp 10 và các kỳ thi năm 2021.
           Theo đó, Sở GTVT Hà Nam yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, UBND tỉnh Hà Nam và Sở Giao thông vận tải Hà Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 . - Thường xuyên theo dõi, cập nhật các thông tin trên đài báo, ti vi, mạng internet về tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19; Quán triệt công chức, nhân viên trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bao gồm cả yêu cầu 5K, nhất là việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng; duy trì khoảng cách an toàn theo quy định. 
           Nội dung chi tiết: 800.pdf