Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính tháng 01/2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Tổng hợp xử phạt vi phạm hành chính tháng 01/2021
     Trong tháng 01/2021, Thanh tra Sở phối hợp với Trạm kiểm soát tải trọng xe lưu động thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo thẩm quyền. Kết quả xử lý vi phạm: 
     - Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp, trong đó: 04 trường hợp vi phạm quy tắc giao thông đường bộ; 10 trường hợp vi phạm quy định về vận tải đường bộ; 03 trường hợp vi phạm khác. 
      - Phạt tiền 149,3 triệu đồng.
      - Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe có thời hạn 06 trường hợp.