Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX và cấp mới GPLX tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX và cấp mới GPLX tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia
Sở GTVT vừa có văn bản triển khai phần mềm dịch vụ công trực tuyến đổi GPLX và cấp mới GPLX tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Nội dung văn bản: 1321.pdf