Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai phương án điều chỉnh tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai phương án điều chỉnh tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản triển khai phương án điều chỉnh tổ chức hoạt động vận tải phục vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
​       Nội dung văn bản của Sở GTVT tỉnh Quảng Ninh: 672.pdf
       Nội dung văn bản của UBND tỉnh Quảng Ninh: 788.pdf