Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với Covid đối với các phương tiện vận tải hành khách

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với Covid đối với các phương tiện vận tải hành khách
Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với Covid đối với các phương tiện vận tải hành khách
      Nội dung văn bản: CV 155-BGTVT BẢN ĐỒ CHUNG SỐNG COVID.pdf