Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện các Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 và số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ GTVT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện các Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 và số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ GTVT
            Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách, các Bến xe khách, các Trạm dừng nghỉ trên địa bàn và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh triển khai thực hiện các Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 và số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ GTVT.
            Quyết định số 1776: 1776.pdf
            Quyết định số 1777:  1777.pdf