Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện các Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT và số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ GTVT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện các Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT và số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ GTVT
Sở GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường sắt trên địa bàn và các Ga đường sắt trên địa bàn triển khai thực hiện các Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT và số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ GTVT.
         Nội dung Quyết định 1839:QĐ 1839.pdf
         Nội dung Quyết định 1840: QĐ1840.pdf