Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và ATGT cho người lái xe, nhân viên phục...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và ATGT cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản triển khai thực  hiện chương trình khung, tài liệu tập huấn nghiệp vụ vận tải và ATGT cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải.
       Theo đó, để việc tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe đúng theo quy định hiện hành, sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Hiệp hội vận tải ô tô Hà Nam nghiên cứu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe kinh doanh vận tải theo đúng tinh thần của Quyết định 1900/QĐ-BGTVT ngày 07/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải​.
     Nội dung văn bản: 1579.pdf
     Nội dung Quyết định 1900/QĐ-BGTVT: 1900.pdf
     Nội dung chương trình khung:chương trình khung.pdf
     Tài liệu tập huấn: tàilieu.pdf