Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện quy định tạm thời thí điểm tổchức vận tải hành khách đường bộliên tỉnh (vận tảihành khách theo t...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Triển khai thực hiện quy định tạm thời thí điểm tổchức vận tải hành khách đường bộliên tỉnh (vận tảihành khách theo tuyến cốđịnh)
Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định và các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh Triển khai thực hiện quy định  tạm thời thí điểm tổchức vận tải hành khách đường bộliên tỉnh (vận tảihành khách theo tuyến cố định).
​      Theo đó, Sở GTVT Hà Nam đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau: 
      1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định: 
        - Quán triệt thực hiện nội dung Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT; Xây dựng phương án tổ chức vận tải hành khách bao gồm: tuyến, hành trình, chuyến, phương tiện, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe ... đảm bảo các quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 để được Sở GTVT Hà Nam, bến xe đồng ý triển khai thực hiện; phương tiện phải niêm yết, quản lý mã QRcode trên phương tiện được để phục vụ công tác kiểm soát dịch; hành khách phải quét mã Qrcode khi lên xe; từ chối phục vụ (không bán vé) cho hành khách không đảm bảo quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT. 
       - Lập Danh sách hành khách đi xe (có phụ lục kèm theo) giao lái xe, nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách đi xe tự kê khai, thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú để quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế và quy định cụ thể của từng địa phương, đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm bệnh trong cộng đồng; lưu Danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi; sao gửi Danh sách hành khách đi xe sau khi kết thúc chuyến đi và cung cấp ngay cho bến xe để tổng hợp về Sở GTVT Hà Nam. 
        - Giao nhiệm vụ cho bộ phận theo dõi an toàn của đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT, hàng ngày tổng hợp các số liệu về phương tiện hoạt động, hành khách trên tuyến, các vướng mắc phát sinh … báo cáo về Sở GTVT Hà Nam trước 13h00 hàng ngày; 
         2. Đối với các Bến xe khách trên địa bàn tỉnh: 
        - Niêm yết công khai và tuyên truyền Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT cho hành khách đi và đến tại bến xe, đồng thời quán triệt thực hiện thống nhất đến tất cả các đối tượng và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có liên quan tại bến xe chuẩn bị phương án và các điều kiện cần thiết đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách từ trước khi bắt đầu mua vé cho tới khi kết thúc chuyến xe và về đến nơi cư trú đảm bảo kiểm soát, thích ứng an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng theo quy định cụ thể của địa phương và quy định tạm thời tại Quyết định này; Từ chối phục vụ (không bán vé) cho hành khách không đảm bảo quy định tại Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT. 
        - Xây dựng phương án, kế hoạch đón trả hành khách và thống nhất lựa chọn phương án tổ chức vận tải của đơn vị vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định tham gia đăng ký khai thác chuyến xe phù hợp với lưu lượng dự kiến do Sở GTVT Hà Nam phối hợp với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia công bố thí điểm tạm thời từ ngày 13/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. 
       - Thu thập, cập nhật, lưu trữ thông tin danh sách hành khách đi xe tối thiểu 21 ngày kể từ ngày phương tiện của đơn vị vận tải trả khách và kết thúc chuyến xe tại bến để tổng hợp báo cáo Sở Giao thông vận tải Hà Nam cung cấp cho cơ quan chức năng phục vụ công tác truy vết phòng, chống dịch COVID-19 khi có yêu cầu; Báo cáo lượng khách thực tế đi xe và tình hình hoạt động tại bến xe trong thời gian thí điểm về Sở Giao thông vận tải Hà Nam trước 13h00 hàng ngày để kịp thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải. 
         Nội dung văn bản: 1805.pdf