Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện quy định tạm thời tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Triển khai thực hiện quy định tạm thời tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Để tổ chức hoạt động vận tải 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thíchứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản triển khai thực hiện quy định tạm thời tổ chức vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định.
      Nội dung chi tiết văn bản: 1876.pdf