Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải.
     Sở GTVT vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy, các Bến xe khách,  các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn trên địa bàn và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh nghiên cứu, thực hiện Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;
     Quyết định 1740/QĐ-BGTVT: QĐ 1740.pdf
     Hướng dẫn tạm thời chức hoạt động vận tải hành khách​: huong dẫn.pdf