Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
Sở GTVT vừa có văn bản gửi  các đơn vị kinh doanh vận tải bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy trên địa bàn, các Bến xe khách trên địa bàn, Trạm dừng nghỉ đường bộ trên địa bàn, các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn, Ga Phủ Lý và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
        Theo đó, Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải​.
        Quyết định: 1812.pdf
        Hướng dẫn thực hiện: hướng dẫn QĐ1812.pdf