Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Quyết định số1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Quyết định số1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT
      Sở GTVT vừa có văn bản gửi chi nhánh khai thác đường sắt Hà Thanh, chi nhánh vận tải đường sắt Bỉm Sơn và Các Ga tàu đường sắt trên địa bàn Triển khai thực hiện Quyết định số1782/QĐ-BGTVT ngày 11/10/2021 của Bộ GTVT.
        Nộ dung Quyết định 1782: 1782.pdf