Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Thông tưsố 70/2021/TT-BTCngày 12/8/2021của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, mi...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Triển khai thực hiện Thông tưsố 70/2021/TT-BTCngày 12/8/2021của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
Sở GTVT vừa ban hành văn bản Triển  khai  thực  hiện Thông  tưsố 70/2021/TT-BTCngày 12/8/2021của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
      Nội dung thông tư: TT70.pdf