Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải đường bộ về máy chủ của Tổng cục ĐBVN

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải đường bộ về máy chủ của Tổng cục ĐBVN
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn thuộc diện phải lắp camera trên địa bàn thực hiện truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng ĐBVN.
        Theo đó, căn cứ yêu cầu của Tổng Cục đường bộ Việt Nam tại ​Công văn số 9652/TCĐBVN-VT ngày 24/12/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) về việc truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải đường bộ về máy chủ của Tổng cục ĐBVN; Sở Giao thông vận tải Hà Nam đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau: 
        1. Các đơn vị kinh doanh vận tải thuộc diện phải lắp camera trên địa bàn thực hiện truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng ĐBVN như sau: 
        a) Cấu trúc, định dạng và giao thức truyền dữ liệu: Theo các quy định tại Quyết định số 2480/QĐ-TCĐBVN ngày 24/5/2021 của Tổng cục ĐBVN về việc công bố giao thức truyền dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên xe ô tô kinh doanh vận tải về máy chủ của Tổng cục ĐBVN. Tài liệu hướng dẫn tích hợp, khởi tạo tài khoản truyền dữ liệu được đính trên trang chủ phần mềm tại địa chỉ http://camera1.drvn.gov.vn
        b) Địa chỉ máy chủ truyền dữ liệu: camera1.drvn.gov.vn; IP: 14.255.25.141. 
        c) Thời gian truyền dữ liệu: 
         - Từ ngày 25/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021: đăng ký tạo tài khoản và thực hiện truyền thử dữ liệu. 
         - Từ ngày 01/01/2022: thực hiện truyền dữ liệu theo quy định. 
       2. Chi tiết liên hệ để được hỗ trợ kỹ thuật: - Số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0832668000. Chi tiết liên hệ: Đ/c Trịnh Hữu Trung - Chuyên viên Vụ Vận tải, Tổng cục ĐBVN; điện thoại: 0949549805; Email: trungth.drvn@mt.gov.vn. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./​
Tin liên quan