Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ sử dụngđường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ sử dụngđường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các ác đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các bến xe khách trên địa bàn và Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam tuyên truyền dán thẻ đầu cuối thu phí dịch vụ sử dụngđường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
       Theo đó, Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau: 
       1. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam, các Bến xe trên địa bàn tỉnh tiếp tục tuyên truyền Quyết định số 19/QĐ - TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đến các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các tổ chức, cá nhân liên quan. 
       2. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ dán thẻ đầu cuối thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng cho phương tiện kinh doanh vận tải. Chủ động, tích cực phối hợp với công ty TNHH thu phí tự động VETC, công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam trong quá trình triển khải thực hiện việc dán thẻ đầu cuối cho các phương tiện kinh doanh vận tải.
       3. Giao phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo số lượng các phương tiện kinh doanh vận tải đã được dán thẻ trên địa bàn theo quy định./.