Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tuyên truyền đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022
Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông phòng tránh tai nạn giao thông cũng như tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông. Sở GTVT Hà Nam triển khai các nội dung đăng ký tham gia giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 tói các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn với nội dung cụ thể sau:
      Căn cứ Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 kèm theo Kế hoạch 426/KH-UBATGTQG ngày 22/11/2022 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, chỉ gửi tối đa 05 Hồ sơ xét giải thưởng Vô lăng vàng là những lái xe có thành tích xuất sắc nhất của đơn vị (theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Thể lệ này) và gửi trực tiếp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam để kiểm tra và xác nhận. Sau đó các đơn vị trực tiếp nộp hồ sơ xét giải thưởng cho cá nhân và tập thể về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia trước 17 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2022. Các hồ sơ gửi đến sau mốc thời gian trên sẽ không được xét duyệt. 
      Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại: 0243.8223593; Fax: 0243.8223592; đề nghị các đơn vị gửi bản mềm (file Word) tóm tắt thành tích theo quy định tại Thể lệ qua địa chỉ email: vlvquocgia@gmail.com. Trường hợp tập thể và cá nhân trong một doanh nghiệp cùng tham gia đăng ký hồ sơ có thể đóng gộp thành một tập, nhưng tách thành hai phần, phần một cho tập thể và phần hai là cá nhân lái xe. 
     Thông tin chi tiết và câu hỏi liên quan đến Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 10 năm 2022 đề nghị liên hệ về ông Lê Việt Hoàng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sđt: 0932418888 hoặc Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo; Điện thoại: 2 0243.8223593; Fax: 0243.8223592; Email: ntsc.vn@gmail.com; Webiste và Fanpage của Ủy ban ATGT Quốc gia: http://antoangiaothon​g.gov.vn/.