Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở giao thông vận tải

Tuần 4 : Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự Đại hội đại biểu lần thứ XII Hội Đông y nhiệm kỳ 2020-2025 V ăn phòng Sở Tầng 9 Khách sạn Hòa Bình
08:00-10:00 Dự Hội nghị nghe ý kiến các Sở ngành về việc xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Đ/c Khổng Bình Nguyên P203-UBND tỉnh
09:00-11:00 Hội nghị nghe báo cáo nội dung tham mưu ban hành Quy mô đầu tư Dự án; trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đ/c Đặng Trọng Thắng P309- UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/01/2021
07:30-11:30 Dự Đại hội đại biểu lần thứ XII Hội Đông y nhiệm kỳ 2020-2025 V ăn phòng Sở Tầng 9 Khách sạn Hòa Bình
08:00-10:00 Dự Hội nghị nghe ý kiến các Sở ngành về việc xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh Đ/c Khổng Bình Nguyên P203-UBND tỉnh
09:00-11:00 Hội nghị nghe báo cáo nội dung tham mưu ban hành Quy mô đầu tư Dự án; trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đ/c Đặng Trọng Thắng P309- UBND tỉnh
Thứ 3
19/01/2021
...
Thứ 4
20/01/2021
...
Thứ 5
21/01/2021
...
Thứ 6
22/01/2021
...
Thứ 7
23/01/2021
...
Chủ nhật
24/01/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...