Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở giao thông vận tải

Tuần 40 : Từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:30 Dự Hội nghị thông tin về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình Biển Đông Đ/c Đặng Trọng Thắng, đ/c Kiều Hồng Quảng, đ/c Khổng Bình Nguyên Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
13:30-15:30 Thảo luận dự toán ngân sách năm 2021 Đ/c Khổng Bình Nguyên Sở Tài chính
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
28/09/2020
08:00-09:30 Dự Hội nghị thông tin về tình hình quốc tế, khu vực, tình hình Biển Đông Đ/c Đặng Trọng Thắng, đ/c Kiều Hồng Quảng, đ/c Khổng Bình Nguyên Hội trường UBND tỉnh
Thứ 3
29/09/2020
...
Thứ 4
30/09/2020
...
Thứ 5
01/10/2020
13:30-15:30 Thảo luận dự toán ngân sách năm 2021 Đ/c Khổng Bình Nguyên Sở Tài chính
Thứ 6
02/10/2020
...
Thứ 7
03/10/2020
...
Chủ nhật
04/10/2020
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...