Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở giao thông vận tải

Tuần 43 : Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Đ/c Đặng Trọng Thắng Phòng 207 - Nhà A, Trụ sở Tỉnh ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hn trực tuyến về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực SX công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL P320-UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự họp triển khai các nhiệm vụ của ngành GTVT thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL Phòng họp tầng II- sở GTVT (họp trực tuyến)
14:00-17:00 Dự Hội nghị xin ý kiến các cơ quan về Quy mô mặt cắt ngang của dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục vành đai kinh tế T4 (từ đoạn giao QL.21 đến đường ĐT.499B), huyện Thanh Liêm Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLKCHTGT Phòng hợp tầng III - Nhà A1 -UBND huyện Thanh Liêm
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 22-QĐ/TW, quy định số 24-QĐ/TW của BCH TW Đảng kháo XIII Đ/c Đặng Trọng Thắng Hội trường UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
18/10/2021
...
Thứ 3
19/10/2021
08:00-11:00 Hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Đ/c Đặng Trọng Thắng Phòng 207 - Nhà A, Trụ sở Tỉnh ủy
Thứ 4
20/10/2021
14:00-17:00 Dự Hn trực tuyến về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực SX công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL P320-UBND tỉnh
Thứ 5
21/10/2021
08:00-11:30 Dự họp triển khai các nhiệm vụ của ngành GTVT thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL Phòng họp tầng II- sở GTVT (họp trực tuyến)
14:00-17:00 Dự Hội nghị xin ý kiến các cơ quan về Quy mô mặt cắt ngang của dự án: Đầu tư xây dựng tuyến đường trục vành đai kinh tế T4 (từ đoạn giao QL.21 đến đường ĐT.499B), huyện Thanh Liêm Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLKCHTGT Phòng hợp tầng III - Nhà A1 -UBND huyện Thanh Liêm
Thứ 6
22/10/2021
08:00-11:30 Dự hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định số 22-QĐ/TW, quy định số 24-QĐ/TW của BCH TW Đảng kháo XIII Đ/c Đặng Trọng Thắng Hội trường UBND tỉnh
Thứ 7
23/10/2021
...
Chủ nhật
24/10/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...