Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở giao thông vận tải

Tuần 30 : Từ ngày 19/07/2021 đến ngày 25/07/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Dự Hội nghị xử lý kiến nghị của các hộ dân chăn nuôi bò sữa tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Trụ Sở UBND xã Mộc Bắc
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự Phiên họp UBND tỉnh (thảo luận Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn Dự án đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025) Đ/c Đặng Trọng Thắng P320-UBND tỉnh
17:00-19:00 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL Phòng họp tầng II- sở GTVT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
15:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL Phòng họp tầng II- sở GTVT
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
19/07/2021
14:00-17:00 Dự Hội nghị xử lý kiến nghị của các hộ dân chăn nuôi bò sữa tại xã Mộc Bắc, thị xã Duy Tiên Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông Trụ Sở UBND xã Mộc Bắc
Thứ 3
20/07/2021
...
Thứ 4
21/07/2021
07:30-11:30 Dự Phiên họp UBND tỉnh (thảo luận Quyết định quy định tiêu chí lựa chọn Dự án đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025) Đ/c Đặng Trọng Thắng P320-UBND tỉnh
17:00-19:00 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL Phòng họp tầng II- sở GTVT
Thứ 5
22/07/2021
...
Thứ 6
23/07/2021
15:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội Đ/c Khổng Bình Nguyên Phòng QLVTPTNL Phòng họp tầng II- sở GTVT
Thứ 7
24/07/2021
...
Chủ nhật
25/07/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...