Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở giao thông vận tải

Tuần 16 : Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-17:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP. Phủ Lý (buổi sáng từ 8h00); tại huyện Thanh Liêm Đ/c Khổng Bình Nguyên Hội trường UBND TP. Phủ Lý và UBND huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Lý Nhân Đ/c Kiểu Hồng Quảng Hội trường UBND huyện Lý Nhân
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên Đ/c Đặng Trọng Thắng P203-UBND tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại TX. Duy Tiên Đ/c Kiểu Hồng Quảng UBND thị xã Duy Tiên
14:00-17:00 Dự Hội nghị thảo luận dự thảo Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đ/c Đặng Trọng Thắng P. 203 UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Bảng Đ/c Kiểu Hồng Quảng UBND huyện Kim Bảng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Lục Đ/c Đặng Trọng Thắng UBND huyện Bình Lục
09:00-11:00 Dự Đại hội hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam lần thứ II Đ/c Khổng Bình Nguyên Khách sạn Mường Thanh
14:00-17:00 Dự Hội nghị Lãnh đạo tỉnh làm việc với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về đề nghị giải quyết một số nội dung quan trọng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam Đ/c Kiểu Hồng Quảng P203-UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn Đ/c Kiểu Hồng Quảng Hội trường tầng 3 nhà A - Công an tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
12/04/2021
...
Thứ 3
13/04/2021
08:00-17:00 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại TP. Phủ Lý (buổi sáng từ 8h00); tại huyện Thanh Liêm Đ/c Khổng Bình Nguyên Hội trường UBND TP. Phủ Lý và UBND huyện Thanh Liêm
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Lý Nhân Đ/c Kiểu Hồng Quảng Hội trường UBND huyện Lý Nhân
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Tây Nam cầu Yên Lệnh thuộc địa bàn các xã: Chuyên Ngoại, Mộc Nam và phường Châu Giang, thị xã Duy Tiên Đ/c Đặng Trọng Thắng P203-UBND tỉnh
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại TX. Duy Tiên Đ/c Kiểu Hồng Quảng UBND thị xã Duy Tiên
14:00-17:00 Dự Hội nghị thảo luận dự thảo Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đ/c Đặng Trọng Thắng P. 203 UBND tỉnh
14:00-17:00 Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Kim Bảng Đ/c Kiểu Hồng Quảng UBND huyện Kim Bảng
Thứ 4
14/04/2021
08:00-11:30 Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Bình Lục Đ/c Đặng Trọng Thắng UBND huyện Bình Lục
09:00-11:00 Dự Đại hội hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam lần thứ II Đ/c Khổng Bình Nguyên Khách sạn Mường Thanh
14:00-17:00 Dự Hội nghị Lãnh đạo tỉnh làm việc với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về đề nghị giải quyết một số nội dung quan trọng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hà Nam Đ/c Kiểu Hồng Quảng P203-UBND tỉnh
Thứ 5
15/04/2021
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn Đ/c Kiểu Hồng Quảng Hội trường tầng 3 nhà A - Công an tỉnh
Thứ 6
16/04/2021
...
Thứ 7
17/04/2021
...
Chủ nhật
18/04/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...