Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Các hoạt động khác  
02/06/2014
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 16/01/2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2014) và Hướng dẫn số 08/HD- LĐLĐ ngày 16/5/2014 của LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Công đoàn Việt nam- 85 năm xây dựng và phát triển”; Ban Chấp hành Công đoàn Ngành GTVT Hà Nam đã xây dựng Kế hoạch thực hiện với mục đích phát động đợt sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống tinh thần của cán bộ, đoàn viên, CNVC lao động trong Ngành; là hình thức tuyên truyền, giáo dục giúp CNVCLĐ hiểu sâu sắc về tổ chức Công đoàn Việt nam qua các giai đoạn lịch sử; thông qua cuộc thi giúp cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp Công nhân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn qua từng thời kỳ lịch sử
05/03/2014
Sáng nay (4/3), tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đã có buổi làm việc với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ GTVT về tình hình triển khai công tác và các hoạt động năm 2014 của Ban.
27/02/2014
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành GTVT Hà Nam và UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam; Uỷ ban kiểm tra Công đoàn Ngành GTVT Hà Nam xây dựng Chương trình công tác năm 2014 của UBKT
27/02/2014
Căn cứ Điều lệ công đoàn Việt Nam; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn GTVT Việt Nam và Chương trình Công tác của BCH nhiệm kỳ 2012- 2017; BCH Công đoàn Ngành GTVT Hà Nam xây dựng Chương trình công tác năm 2014
19/07/2013
Thực hiện Kế hoạch số 58- KH/ĐUCA ngày 18/6/2013 của Đảng uỷ Công an Trung ương về việc Đoàn kiểm tra của UBATGT Quốc gia do đồng chí Thượng tướng Trương Quang Khánh- Uỷ viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên UB ATGT Quốc gia làm trưởng đoàn về kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TW của Ban Bí thứ TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” tại tỉnh Hà Nam; sáng ngày 15/7/2013, Đoàn đã có buổi làm việc với Sở GTVT Hà Nam. Thay mặt lãnh đạo Sở GTVT Hà Nam, đồng chí Nguyễn Văn Khoái- Giám đốc sở đã báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 18- CT/TW tại Sở.
22/10/2012
Đại hội đại biểu Công đoàn Ngành lần thứ XIV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Ngành từ 2012- 2017; bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực và sức mạnh để chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Ngành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đại hội sẽ xem xét, lựa chọn đề bầu 02 Đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên: Công đoàn tỉnh Hà Nam và Công đoàn GTVT Việt Nam; đây là những đại biểu tiên tiến, xuất sắc đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Công đoàn Ngành GTVT Hà Nam tới diễn đàn các đại hội.
22/10/2012
Đại hội đại biểu Công đoàn Ngành lần thứ XIV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời quyết định phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Ngành từ 2012- 2017; bầu Ban Chấp hành có đủ năng lực và sức mạnh để chỉ đạo hoạt động của Công đoàn Ngành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Đại hội sẽ xem xét, lựa chọn đề bầu 02 Đoàn đại biểu đi dự đại hội Công đoàn cấp trên: Công đoàn tỉnh Hà Nam và Công đoàn GTVT Việt Nam; đây là những đại biểu tiên tiến, xuất sắc đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của Công đoàn Ngành GTVT Hà Nam tới diễn đàn các đại hội.
27/08/2012
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ngày 17/8/2012, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 325/Ctr-CĐN về việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT thời kỳ CNH-HĐH. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.
27/08/2012
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ngày 17/8/2012, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 325/Ctr-CĐN về việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT thời kỳ CNH-HĐH. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.
24/08/2012
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ngày 17/8/2012, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 325/Ctr-CĐN về việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT thời kỳ CNH-HĐH. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.
24/08/2012
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ngày 17/8/2012, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 325/Ctr-CĐN về việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT thời kỳ CNH-HĐH. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.
24/08/2012
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ngày 17/8/2012, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 325/Ctr-CĐN về việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT thời kỳ CNH-HĐH. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.
24/08/2012
Tại Đồ Sơn, Hải Phòng, ngày 17/8/2012, Công đoàn GTVT VN đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hành động số 325/Ctr-CĐN về việc xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngành GTVT thời kỳ CNH-HĐH. Tham dự hội nghị có các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng ban nữ công của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Công đoàn GTVT VN.
15/08/2012
Căn cứ Kế hoạch số 27/KH- ĐUK ngày 12/7/2012 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Kế hoạch số 204/KH-ĐU ngày 24/7/2012 của Đảng ủy sở GTVT, ngày 10/8/2012 Đảng bộ Sở GTVT Hà Nam tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
12
Previous Page 1-15 Next Page