Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hội KHKT cầu đường tỉnh Hà Nam  
14/03/2024
Ngày 14/3/2024, Sở GTVT Hà Nam; Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam tổ chức Hội nghị họp bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả vai trò hoạt động Hội nhằm chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.
05/03/2024
Ngày 05/3/2024, Ban chấp hành Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam tổ chức họp chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Hà Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2024-2029.