Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công bố công khai dự toán chi đầu tư XDCB năm 2024 Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương Dự án: Đầu tư cải tạo, nâng cấp QL21B đoạn từ Km41+000 - Km57+950 Chợ Dầu - Ba Đa), tỉnh Hà Nam 2024Chương 021208/QĐ-SGTVT04/07/2024 Công khai KH vốn 2024 - QL21B.pdf ; Phụ lục công khai KH vốn 2024 - QL21B.xls
2
Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023Chương 421180/QĐ-SGTVT18/06/2024 180.QĐ-SGTVT.pdf ; Biểu Công khai quyết toán 2023 (TX-XDCB) (1).xlsx
3
Công bố công khai dự toán chi đầu tư XDCB năm 2024 2024Chương 421170/QĐ-SGTVT10/06/2024 170.QĐ.SGTVT.pdf ; Phụ lục công khai QĐ170.xls
4
Công bố công khai dự toán chi bổ sung ngân sách nhà nước năm 2024 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam 202441/QĐ-SGTVT27/02/2024 41.pdf
5
Công bố công khai dự toán sách nhà nước năm 2024 2024Chương 02113/QĐ-SGTVT17/01/2024 13.QĐ-SGTVT.pdf ; công khai ĐP 2024 -Chuong 021.xls
6
Công bố công khai dự toán sách nhà nước năm 2024 2024Chương 421388/QĐ-SGTVT29/12/2023 công khai ĐP 2024.xls ; công khai ĐP năm 2024-388.pdf
7
Công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023178/QĐ-SGTVT, Chương 421178/QĐ-SGTVT07/07/2023 Chương 421 QĐ178.xls ; QĐ178.pdf
8
Công bố công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam 2023QĐ 157/QĐ-SGTVT, biếu mẫu Chương 421157/QĐ-SGTVT19/06/2023 Công khai QT 2022.xlsx ; coongkhai Qtoan 2022.pdf
9
Công bố công khai dự toán sách nhà nước năm 2023 2023 20/QĐ-SGTVT, Chương 42120/QĐ-SGTVT17/01/2023 421-QĐ20.xls ; QĐ20.pdf
10
Công khai dự toán sách nhà nước Trung ương năm 2023 202319/QĐ-SGTVT, Chương 02119/QĐ-SGTVT17/01/2023 021-QĐ19.xls ; QĐ19.pdf
11
Công khai dự toán sách nhà nước năm 2023 nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đường thủy quốc gia 202318/QĐ-SGTVT, Chương 02118/QĐ-SGTVT17/01/2023 021-QĐ18.xls ; QĐ18.pdf
12
Công bố công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2021 của SGTVT 2022379/QĐ-SGTVT379/QĐ-SGTVT17/10/2022 qđ 379.pdf
13
Công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2022 2022142/QĐ-SGTVT142/QĐ-SGTVT28/04/2022 qđ 142.pdf
14
Công bố công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 2022466/QĐ-SGTVT466/QĐ-SGTVT30/12/2021 qđ 466.pdf
15
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biều số 01187/QĐ-SGTVT02/07/2021 QĐ 187.pdf
16
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 01169/QĐ-SGTVT28/06/2021 QĐ 169.pdf
17
Công bố công khai quyết toán nhà nước năm 2020 Năm 2021Biểu số 05170/QĐ-SGTVT28/06/2021 QĐ 170.pdf
18
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 01171/QĐ-SGTVT28/06/2021 QĐ 171.pdf
19
Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS131/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl131.pdf ; QĐ131.pdf
20
Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS129/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl129.pdf ; QĐ129.pdf
21
Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS130/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl130.pdf ; QĐ130.pdf
22
Công bố công khai bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS132/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl132.pdf ; QĐ132.pdf
23
Giao dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020133/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl133.pdf ; QĐ133.pdf
24
Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS134/QĐ-UBND17/04/2020 pl134.pdf ; QĐ134.pdf
25
Công khai bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 201901554/QĐ-SGTVT22/11/2019 dutoanbosung.pdf
26
Công khai bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 201901556/QĐ-SGTVT22/11/2019 dưtoanbosung2.pdf