Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách  

STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1
Công bố công khai dự toán bổ sung chi ngân sách nhà nước năm 2023 Năm 2023178/QĐ-SGTVT, Chương 421178/QĐ-SGTVT07/07/2023 Chương 421 QĐ178.xls ; QĐ178.pdf
2
Công bố công khai dự toán sách nhà nước năm 2023 2023 20/QĐ-SGTVT, Chương 42120/QĐ-SGTVT17/01/2023 421-QĐ20.xls ; QĐ20.pdf
3
Công khai dự toán sách nhà nước Trung ương năm 2023 202319/QĐ-SGTVT, Chương 02119/QĐ-SGTVT17/01/2023 021-QĐ19.xls ; QĐ19.pdf
4
Công khai dự toán sách nhà nước năm 2023 nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế đường thủy quốc gia 202318/QĐ-SGTVT, Chương 02118/QĐ-SGTVT17/01/2023 021-QĐ18.xls ; QĐ18.pdf
5
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biều số 01187/QĐ-SGTVT02/07/2021 QĐ 187.pdf
6
Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 01169/QĐ-SGTVT28/06/2021 QĐ 169.pdf
7
Công bố công khai quyết toán nhà nước năm 2020 Năm 2021Biểu số 05170/QĐ-SGTVT28/06/2021 QĐ 170.pdf
8
Công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Năm 2021Biểu số 01171/QĐ-SGTVT28/06/2021 QĐ 171.pdf
9
Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS131/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl131.pdf ; QĐ131.pdf
10
Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS129/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl129.pdf ; QĐ129.pdf
11
Công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS130/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl130.pdf ; QĐ130.pdf
12
Công bố công khai bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS132/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl132.pdf ; QĐ132.pdf
13
Giao dự toán bổ sung ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020133/QĐ-SGTVT17/04/2020 pl133.pdf ; QĐ133.pdf
14
Công bố công khai dự toán bổ sung Ngân sách nhà nước năm 2020 Năm 2020Biểu số 01/QĐ-CKNS134/QĐ-UBND17/04/2020 pl134.pdf ; QĐ134.pdf
15
Công khai bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 201901554/QĐ-SGTVT22/11/2019 dutoanbosung.pdf
16
Công khai bổ sung dự toán Ngân sách nhà nước năm 2019 201901556/QĐ-SGTVT22/11/2019 dưtoanbosung2.pdf