Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
12/07/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vương. Ngày 09/7/2024, Sở GTVT Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 732/GPKDVT cấp ngày 10/01/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vương không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
12/07/2024
Căn cứ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân: Công ty CP Đầu tư thương mại và vận tải Duy Khang; Hộ kinh doanh Lại Văn Chiến 1969; CN Công ty TNHH TM&DV Minh Thành Phát tại Hà Nam; Công ty TNHH Lâm Sản Hải Hưởng; Công ty TNHH VT&TM Hưng Thành; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách 15 phù hiệu xe đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc, mất, hỏng không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
09/07/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vương. Ngày 09/7/2024, Sở GTVT Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 732/GPKDVT cấp ngày 10/01/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vương không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
09/07/2024
Căn cứ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Phạm Văn Giỏi; Sở GTVT Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 2, số 2827/GPKDVT cấp ngày 11/01/2024 và 02 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Phạm Văn Giỏi không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
05/07/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Công ty TNHH Đức Trọng; Ngày 04/7/2024, Sở GTVT Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 519/GPKDVT cấp ngày 12/9/2016 và 04 phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH Đức Trọng không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
04/07/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân; Ngày 01/7/2024, Sở Giao thông vận tải ban hành văn bản số 1575/TB-SGTVT thông báo danh sách 14 phù hiệu xe đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc, mất, hỏng không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
03/07/2024
Căn cứ các quy định về đào tạo, sát hạch cấp GPLX và văn bản đề nghị tổ chức kỳ sát hạch của Cơ sở đào tạo và đặc điểm tình hình công tác sát hạch. Sơ GTVT thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 7 năm 2024 gồm 04 khóa vào các ngày 10, 17, 24 và 31 của các cơ sở đào tạo Trường Trung cấp nghề GT&XD Việt Úc và Trường Cao đẳng nghề Hà Nam tại Trung tâm sát hạch lái xe Việt Úc
01/07/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Vũ Huy Thái; Ngày 01/7/2024, Sở GTVT có thông báo số 1576/TB-SGTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 2847/GPKDVT ngày 18/01/2024 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Huy Thái không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
28/06/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải, căn cứ giấy đề nghị nghị dừng kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách 12 phù hiệu xe đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc, mất, hỏng không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
21/06/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các tổ chức, cá nhân; Sở GTVT Hà Nam thông báo 17 phù hiệu xe đã cấp cho 08 đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc, mất, hỏng không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
12/06/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của các tổ chức, cá nhân; Sở Giao thông vận tải thông báo 29 phù hiệu xe đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc, mất không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
12/06/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hợp; Ngày 11/6/2024, Sở GTVT Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 1566 cấp ngày 27/06/2018 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hợp không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
31/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Vũ Trường An trong đó trình bày nội dung ngừng kinh doanh vận tải và trong quá trình sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bị mất nên không thu hồi để nộp lại được. Ngày 31/5/2024, Sở GTVT có thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Trường An không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
31/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga trong đó trình bày nội dung ngừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ngày 31/5/2024, Sở GTVT có thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã cấp đối với Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
14/05/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ văn bản của Công ty TNHH Thiết Yến về việc trả lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô; Ngày 14/5/2024, Sở GTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 934/GPKDVT cấp ngày 28/02/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH Thiết Yến không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page