Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
30/01/2024
Căn cứ văn bản đến số 838 ngày 24/01/2024 về việc dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết.
29/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam có quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh.
26/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải ngày 23/01/2024 của Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam quyết định không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp kể từ ngày 26/01/2024
24/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/01/2024 của Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở GTVT Hà Nam quyết định Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng.
16/01/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thông báo ngừng kinh doanh ngày 09/01/2024 của Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thế. Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thế.
11/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị ngừng kinh doanh vận tải của các cá nhân tổ chức và quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo 35 phù hiệu xe ô tô đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
09/01/2024
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 28/12/2023 của Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường.
28/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/12/2023 của Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng từ ngày 27/12/2023.
28/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 18/12/2023 của Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định hu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh
28/12/2023
Căn cứ Công văn số 19/CV- QC ngày 12/12/2023 của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường (tỉnh Hà Nam) về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (tỉnh Hà Nam) đi Bến xe Ngã Tư Ga (TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường.
27/12/2023
Căn cứ Tờ trình số 542/TTr-VU ngày 21/12/2023 của Trường Trung cấp nghề GT&XD Việt Úc về việc xin bổ sung kỳ sát hạch và các quy định hiện hành. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2023.
20/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh xe ô tô ngày 14/12/2023 của Công ty Cổ phần Logistic Tân Á Đại Thành và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Công ty CP Logistic Tân Á Đại Thành.
20/12/2023
Căn cứ đề nghị dừng kinh doanh xe ô tô và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo danh sách 35 phù hiệu xe ô tô đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng.
13/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh xe ô tô ngày 06/12/2023 của Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tuấn và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tuấn.
01/12/2023
Căn cứ đơn trình báo của Công ty TNHH Thắng Lan về việc mất giấy tờ và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách 06 phù hiệu xe đã cấp cho Công ty TNHH Thắng Lan không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page