Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT Hà Nam
2 Cấp giấy chứng nhận lưu thành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bán có gắn động cơ Đăng kiểm Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT Hà Nam
3 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ Đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm PTGTVT trên địa bàn
4 Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm PTGTVT trên địa bàn
5 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo Đăng kiểm Trung tâm đăng kiểm PTGTVT trên địa bàn
6 Gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị) Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
7 Cấp phép sử dụng tạm thời 1 phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông trên hệ thống đường tỉnh (trừ đoạn tuyến nằm trong phạm vi đô thị) Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
8 Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào đường tỉnh đang khai thác. Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
9 Thẩm định thiết kế và phương án tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
10 Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
11 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
12 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
13 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
15 Đăng ký khai thác tuyến Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
16 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
17 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường tỉnh đang khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
18 Gia hạn chấp thuận XD công trình thiết yếu, chấp thuận XD cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công XDCT thiết yếu trong phạm vi bảo vệ KCHTGT đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
19 Thủ tục sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
20 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dụng bị mất Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
22 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
23 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
24 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
25 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
26 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
27 Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
28 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
29 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
30 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông vận tải Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page