Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
24/11/2023
Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh báo cáo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu trước thời điểm Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ đến nay đã hết hạn và các đơn vị kinh doanh vận tải không hoạt động kinh doanh vận tải trong 06 tháng để thực hiện theo quy định.
21/11/2023
Để tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 19/5/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số10-CT/TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo đúng các quy định của pháp luật, bình đẳng trong kinh doanh; Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị liên quan Phối hợp, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
14/11/2023
Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và 08 phù hiệu xe ô tô đối với Công ty TNHH TM Nhung Sơn.
13/10/2023
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quý IV năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 280/QĐ-SGTVT, ngày 12/08/2022 của Sở GTVT Hà Nam.
06/10/2023
Nhằm tích cực hưởng ứng về giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023, Sở GTVT ban hành văn bản tuyên truyền phổ biến Kế hoạch, Thể lệ giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023 đến các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và các lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.
22/09/2023
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách 54 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 155 phù hiệu ô tô các loại đã được cấp từ ngày 01/08/2023 đến ngày 15/09/2023
19/09/2023
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nam triển khai thực hiện.
18/09/2023
Để công tác rà soát, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và các năm tiếp theo đảm bảo đầy đủ hồ sơ, tài liệu minh chứng đúng quy định, theo hướng tinh giản tối đa hồ sơ minh chứng, Sở GTVT thống nhất hồ sơ, tài liệu minh chứng đối với các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
31/08/2023
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9; Sở Giao thông vận tải Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các Bến xe trên địa bàn và Phòng Kinh tế hạ tầng(QLĐT) các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02-9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh.
31/08/2023
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường phối hợp trong công tác tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, Sở GTVT Hà Nam có văn bản triển khai thực hiện đến các đơn vị Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Các bến xe khách trên địa bàn, Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị liên quan.
24/08/2023
Trong tháng 7/2023, của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam về việc công khai hồ sơ trễ hạn tháng 7/2023 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, theo đó trong tháng 7/2023 Sở GTVT có 01 hồ sơ trễ hạn và 01 công chức giải quyết TTHC trễ hạn.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page