Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
31/07/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư công năm 2021.
17/05/2020
Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các phòng chuyên môn, đơn vị, CCVC trong thực thi nhiệm vụ và phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao năng lực canh tranh của ngành GTVT, tạo môi trường thuận lợi,thu hút đầu tưtrong lĩnh vực GTVT, góp phần tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Sở GTVT Hà Nam xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2020 và những năm tiếp theo.
10/01/2020
Sở GTVT vừa ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.
123
Previous Page 1-15 Next Page
14/07/2011
Hà Nam là tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội hơn 50km về phía Nam, có mạng lưới giao thông tương đối đa dạng bao gồm đường bộ, đường sông và đường sắt. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển GTVT phục vụ tích cực cho quá trình phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
14/07/2011
Hà Nam là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội; các tuyến Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh là các trục giao thông chính quan trọng kết nối Hà Nam với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh xung quanh. Việc đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CT ngày 29/6/2007 của Chính phủ trên các tuyến giao thông là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vậy việc Quy hoạch các đường ngang, đấu nối các cửa hàng xăng dầu với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ nhằm đảm bảo ATGT, giảm thiểu TNGT góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.