Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
04/01/2022
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được giao tại các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu cải cách; tăng cường kiểm soát chất lượng các quy định thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên địa bàn tỉnh. Sở GTVT Hà Nam xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Sở.
04/01/2022
Nhằm chủ động cập nhật, rà soát, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo các Quyết định công bố của của Bộ, ngành Trung ương; thực hiện kiểm soát chặt chẽ từ khâu dự thảo quyết định công bố danh mục TTHC và công bố TTHC, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương, Sở GTVT Hà Nam xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 của Sở để triển khai thực hiện.
04/01/2022
Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhândân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022; Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2022 với 48 nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.
17/11/2021
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ công chức, viên chức của sở có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phụcvụ nhân dân; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của ngành sở. Sở GTVT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
24/10/2021
Nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại tình trạng bình thường mới; Sở GTVT ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Nam đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
04/10/2021
Nhằm phát huy sức mạnh của cảhệthống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân, sở GTVT ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
23/07/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành kế hoạch huy động phương tiện phòng chống dịch Covid- 19 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
13/05/2021
Nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm về lắp đặt, khai thác, sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT đối với đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe kinh doanh vận tải nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả khai thác dữ liệu từ thiết bị GSHT, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT Hà Nam ban hành triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, theo dõi, chấn chỉnh và xử lý vi phạm thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
07/05/2021
Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đápứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình huống có dịch và chưa có dịch; Đề ra các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động trong quá trình làm việc tại cơ quan. Tập trung cao độ nhằm hạn chế nguy cơ lây bệnh xâm nhập từ bên ngoài, phối hợp các cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để không để lây lan. Sở GTVT Hà Nam ban hành kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phương án đáp ứng trong tình huống có dịch và chưa có dịch Covid-19.
22/01/2021
Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, lãnh đạo chuyên môn, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác tuyên truyền CCHC để thực hiện tốt Kế hoạch CCHC năm 2021 đã đề ra, Sở GTVT ban hành kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.
11/01/2021
Nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của văn bản đểkịp thời đình chỉ, hủy bỏ, bãi bỏtheo quy định,bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền xác định trách nhiệm của cơ quan, người đã ban hành văn bản trái pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, Sở GTVT ban hành kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của sở GTVT Hà Nam năm 2021.
08/01/2021
Nhằm triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2021 với các chỉ tiêu, nội dung cụ thể.
07/01/2021
Nhằm kịp thời phát hiện những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện TTHC; các TTHC rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo, không phân định rõ cơ quan, đơn vị thực hiện kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC, góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
07/01/2021
Nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường kiểm soát chất lượng các quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, Sở GTVT ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của sở GTVT Hà Nam để triển khai thực hiện.
1234
Previous Page 1-15 Next Page
14/07/2011
Hà Nam là tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội hơn 50km về phía Nam, có mạng lưới giao thông tương đối đa dạng bao gồm đường bộ, đường sông và đường sắt. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển GTVT phục vụ tích cực cho quá trình phát triển KT-XH và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh
14/07/2011
Hà Nam là tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội; các tuyến Quốc lộ đi qua địa phận tỉnh là các trục giao thông chính quan trọng kết nối Hà Nam với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh xung quanh. Việc đảm bảo trật tự ATGT, chống ùn tắc giao thông theo Nghị quyết số 32/2007/NQ-CT ngày 29/6/2007 của Chính phủ trên các tuyến giao thông là một nhiệm vụ rất quan trọng vì vậy việc Quy hoạch các đường ngang, đấu nối các cửa hàng xăng dầu với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ nhằm đảm bảo ATGT, giảm thiểu TNGT góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh nhà.