Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch vận tải

Quy hoạch vận tải
Quyết định 1548/QĐ-UBND ngày 07/12/2011 của UBND tỉnh Hà Nam Phê duyệt Quy hoạch bãi đỗ xe, điểm dừng, đỗ phương tiện vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ trên địa bàn tỉnh Hà Nam: 1548 Ctich.doc
Quyết định 833/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt quy hoạch vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025​: 833.pdf
Quyết định 1137/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020: 1137.doc


Tin liên quan