Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
29/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam có quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh.
26/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải ngày 23/01/2024 của Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam quyết định không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Lê Quang Hợp kể từ ngày 26/01/2024
24/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/01/2024 của Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Sở GTVT Hà Nam quyết định Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng.
24/01/2024
Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; ngày 23/01/2024, Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2024.
11/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị ngừng kinh doanh vận tải của các cá nhân tổ chức và quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo 35 phù hiệu xe ô tô đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
11/01/2024
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Cục đường bộ Việt Nam về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024, Sở GTVT ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các Bến xe khách trên địa bàn và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện.
09/01/2024
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 28/12/2023 của Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Đàm Văn Cường.
09/01/2024
Căn cứ các quy định hiền hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu tháng 11/2023 giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ Việt Nam). Kết quả: 2533 xe không truyền dữ liệu, 30 xe vi phạm tốc độ và 529 xe vi phạm thời gian lái xe.
08/01/2024
Căn cứ các quy định Luật tiếp công dân, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo lịch tiếp công dân định kỳ và thường xuyên của sở GTVT Hà Nam năm 2024.
02/01/2024
Căn cứ các uyết định của Ủy ban nhân dân tải tỉnh Hà Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam; Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo, giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại: Ông Trương Quốc Bảo - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam; Ông Nguyễn Thế Thích - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị biết để thuận tiện trong quá trình liên hệ công tác.
28/12/2023
Căn cứ các quy định về công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Sở Giao thông vận tải công khai danh sách đơn vị, cá nhân giải quyết hồ sơ, TTHC trễ hạn tháng 11/2023 trong nội bộ cơ quan và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở gồm 13 hồ sơ trễ hạn và 01 công chức giải quyết trễ hạn
28/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/12/2023 của Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng từ ngày 27/12/2023.
28/12/2023
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT thông báo danh sách 08 xe ô tô được cấp mới, cấp lại phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/12/2023
28/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 18/12/2023 của Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định hu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh
28/12/2023
Căn cứ Công văn số 19/CV- QC ngày 12/12/2023 của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường (tỉnh Hà Nam) về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh và ngược lại, Sở GTVT Hà Nam đề nghị Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến bằng văn bản về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (tỉnh Hà Nam) đi Bến xe Ngã Tư Ga (TP. Hồ Chí Minh) của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
24/01/2024
Căn cứ nhiệm vụ, kế hoạch và Chương trình công tác của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Giao thông vận tải; để triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024; ngày 23/01/2024, Sở Giao thông vận tải xây dựng Chương trình công tác năm 2024.