Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
21/06/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các tổ chức, cá nhân; Sở GTVT Hà Nam thông báo 17 phù hiệu xe đã cấp cho 08 đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc, mất, hỏng không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
21/06/2024
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giảo thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các Bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
12/06/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hợp; Ngày 11/6/2024, Sở GTVT Hà Nam thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 1566 cấp ngày 27/06/2018 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Hợp không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
07/06/2024
Căn cứ Quyết đinh 147/QĐ-SGTVT ngày 08/05/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình tháng 3/2024; Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 27 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng.
07/06/2024
Căn cứ Quyết đinh 148/QĐ-SGTVT ngày 08/05/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình tháng 2/2024; Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 15 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng.
07/06/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách 42 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 179 phù hiệu ô tô các loại đã được cấp từ ngày 01/05/2024 đến ngày 31/05/2024.
31/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Vũ Trường An trong đó trình bày nội dung ngừng kinh doanh vận tải và trong quá trình sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải bị mất nên không thu hồi để nộp lại được. Ngày 31/5/2024, Sở GTVT có thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Trường An không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
31/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga trong đó trình bày nội dung ngừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Ngày 31/5/2024, Sở GTVT có thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã cấp đối với Dịch vụ vận tải Nguyễn Thị Thanh Nga không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
14/05/2024
Ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng. Tuy nhiên đến ngày 09/04/2024, đơn vị vẫn chưa thực hiện nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu theo Quyết định số 90/QĐ-SGTVT ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam. Ngày 14/5/2024 Sở GTVT Hà Nam có thông báo yêu cầu Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và không đưa phương tiện nêu trên vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm.
14/05/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ văn bản của Công ty TNHH Thiết Yến về việc trả lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và phù hiệu của xe ô tô; Ngày 14/5/2024, Sở GTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 934/GPKDVT cấp ngày 28/02/2017 và 01 phù hiệu đã cấp đối với Công ty TNHH Thiết Yến không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
14/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các đề nghị dừng kinh doanh vận tải của các các tổ chức, cá nhân. Ngày 14/5/2024, Sở GTVT Hà Nam có thông báo 13 phù hiệu của 12 tổ chức, cá nhân.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 03/2024 (từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024). Sở GTVT quyêt định thu hồi 81 phù hiệu đã cấp của 54 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 02/2024 (từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024). Sở GTVT quyết định thu hồi 34 phù hiệu đã cấp của 32 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
06/05/2024
Để tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu trong hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 16 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng
03/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vinh; Ngày 02/05/2024, Sở GTVT ban hành văn bản số 1009/TB-SGTVT thông báo Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cấp lần 1, số 001074/GPKDVT ngày 27/4/2017 và 02 phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Vinh không còn giá trị sử dụng kể từ ngày thông báo.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
21/06/2024
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Hà Nam về việc tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giảo thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong tình hình mới; Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các Bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
21/06/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải và căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các tổ chức, cá nhân; Sở GTVT Hà Nam thông báo 17 phù hiệu xe đã cấp cho 08 đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất lạc, mất, hỏng không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam.