Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
25/04/2022
Ngày 25/4/2022, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, tổ chức thực hiện giải tỏa vi phạm trên tuyến ĐT.495 chiều dài 12 km, kết quả: Tháo bỏ 09 biển quảng cáo; 12 phông, bạt che bán hàng hóa; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường.
17/11/2021
Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình; đội ngũ công chức, viên chức của sở có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phụcvụ nhân dân; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của ngành sở. Sở GTVT xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021 -2025 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam.
27/09/2021
Để góp phần thực hiện tích cực các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm thời dừng hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm,tỉnh Hà Nam.
19/05/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các Bến xe khách, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên địa bàn tiếp tụcthực hiện các biện pháp phòng, chống dịchCovid-19trong tình hình mới và triển khai cập nhập thông tin lên hệ thống Bản đồ chung sống an toàn với dịch bệnh Covid-19.
10/12/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa có kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2030
19/06/2020
Tham dự Hội nghị gồm có lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh, lãnh đạo phòng KTHT (QLĐT) các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các phòng Sở thuộc Sở GTVT (phòng QLVT,PTNL, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở), đại diện các Bến xe khách trên địa bàn, Hiệp Hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam, Báo Hà Nam, Đài PTTH tỉnh Hà Nam và đại diện các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn.
02/03/2020
Ngày 28/02/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương các xã: Bắc Lý, Nhân Hưng, Nhân Đạo tổ chức thực hiện giải tỏa các tụ điểm họp chợ tự phát tại khu vực Cầu Không, Cầu Tróc trên tuyến ĐT.491 thuộc địa bàn
28/02/2020
Ngày 27/02/2020, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương thị trấn Vĩnh Trụ, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.491 thuộc địa bàn
10/07/2019
Ngày 09/7/2019, Thanh tra Sở GTVT Hà Nam phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Thanh Lưu, Liêm Thuận tổ chức thực hiện giải tỏa khu vực chợ Cầu Nga ( thị trấn Non ) trên tuyến ĐT.495
19/04/2019
Từ ngày 17/4 đến 18/4/2019, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, chính quyền địa phương xã Đại Cương, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện giải tỏa trên tuyến ĐT.498C thuộc địa bàn với chiều dài 4,2 km
1234567
Previous Page 1-15 Next Page
05/05/2022
Ngày 04/5/2022, Thanh tra Sở chủ trì phối hợp cùng đơn vị quản lý đường, tổ chức thực hiện giải tỏa vi phạm trên tuyến ĐT.499B, kết quả: Tháo bỏ 05 biển quảng cáo; 09 phông, bạt che bán hàng hóa; phát quang cây cối cản tầm nhìn hai bên đường.