Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 03/2024 (từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024). Sở GTVT quyêt định thu hồi 81 phù hiệu đã cấp của 54 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 02/2024 (từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024). Sở GTVT quyết định thu hồi 34 phù hiệu đã cấp của 32 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
23/04/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT vừa có quyết định hu hồi 19 phù hiệu của 15 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.
29/03/2024
Nhằm tăng cường phối hợp trong công tác quản lý tránh thất thu thuế đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, xe trá hình. Ngày 29/3/2024 Sở GTVT có văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tren địa bàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.
20/03/2024
Căn cứ đề nghị của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường (Hà Nam) về việc điều chỉnh phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định tuyến Hà Nam - Lào Cai và ngược lại; căn cứ nhu cầu đi lại của nhân dân trên tuyến và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp; Sở GTVT Hà Nam có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải và xây dựng Lào Cai điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Bến xe Vĩnh Trụ (Hà Nam) đi Bến xe TT. Lào Cai (Lào Cai) của Công ty TNHH Vận tải TM và Dịch vụ Quốc Cường.
30/01/2024
Căn cứ văn bản đến số 838 ngày 24/01/2024 về việc dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Trần Đồng Quyết.
29/01/2024
Căn cứ giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải của Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT Hà Nam có quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Ngô Văn Doanh.
23/01/2024
Để tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh, Sở GTVT ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải (KDVT) hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan chấp hành các quy định trong kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hợp đồng, du lịch.
16/01/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và thông báo ngừng kinh doanh ngày 09/01/2024 của Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn Thế. Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thế.
09/01/2024
Căn cứ các quy định hiền hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu tháng 11/2023 giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ Việt Nam). Kết quả: 2533 xe không truyền dữ liệu, 30 xe vi phạm tốc độ và 529 xe vi phạm thời gian lái xe.
28/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 19/12/2023 của Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Sở GTVT quyết định thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Vũ Việt Hùng từ ngày 27/12/2023.
28/12/2023
Căn cứ Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày 18/12/2023 của Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh và các quy định hiện hành, Sở GTVT quyết định hu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tất cả các phù hiệu đã cấp đối với Hộ kinh doanh Mai Xuân Thanh
27/12/2023
Căn cứ Tờ trình số 542/TTr-VU ngày 21/12/2023 của Trường Trung cấp nghề GT&XD Việt Úc về việc xin bổ sung kỳ sát hạch và các quy định hiện hành. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2023.
20/12/2023
Căn cứ đề nghị dừng kinh doanh xe ô tô và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo danh sách 35 phù hiệu xe ô tô đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không còn giá trị sử dụng.
20/12/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách 39 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 103 phù hiệu ô tô các loại đã được cấp từ ngày 16/11/2023 đến ngày 15/12/2023
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
27/12/2023
Căn cứ Tờ trình số 542/TTr-VU ngày 21/12/2023 của Trường Trung cấp nghề GT&XD Việt Úc về việc xin bổ sung kỳ sát hạch và các quy định hiện hành. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2023.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 03/2024 (từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024). Sở GTVT quyêt định thu hồi 81 phù hiệu đã cấp của 54 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.