Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
01/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị Kinh doanh vận tải và các Bến xe trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự vận tải trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9/2021 và khai giảng năm học mới.
27/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản chỉ đạo Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị vận tải trên địa bàn triển khai sử dụng phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
27/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Hà Nam và các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.
26/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các cơ quan hướng dẫn tạm thời việc kiểm tra phương tiện, nhận diện, điều phối xe luồng xanh.
04/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có Thông báo Công bố Luồng xanh nội tỉnh kết nối với Luồng xanh Quốc gia qua địa bàn tỉnh Hà Nam trong phòng chống dịch Covid-19
27/07/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn chấn chỉnh công tác sử dụng Giấy nhận diện phương tiện hoạt động trên luồng xanh.
23/07/2021
Thực hiện các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nam Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/5/2021 đến ngày 15/7/2021.
30/06/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định.
24/06/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo đơn vị vận tải đăng ký khai thác tuyến thành công đối với Hợp tác xã Dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân tuyến Hà Nam (bến xe Vĩnh Trụ) đi thành phố Hà Nội (bến xe Giáp Bát) và ngược lại
12345678
Previous Page 1-15 Next Page