Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
20/05/2023
Sở GTVT vừa có văn bản gửi Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phương án khai thác tuyến VTHKCĐ: Hà Nam - TP. Hồ Chí Minh (Bến đi: Vĩnh Trụ -Bến đến: Ngã Tư Ga).
16/05/2023
Sở GTVT có quyết định số 125/QĐ-SGTVT ngày 16/5/2023 thu hồi 33 phù hiệu của 22 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.
25/04/2023
Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2023
07/01/2022
Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách 164 phù hiệu ô tô và 33 Giấy phép kinh d.oanh vận tải bằng xe ô tô do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/9/2021 đến ngày 31/12/2021.
31/12/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn báo cáo tình hình sử dụng năng lượng năm 2021 trong lĩnh vực vận tải
10/12/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các bến xe khách trên địa bàn khẩn trương thực hiện lắp đặt camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP.
123456789
Previous Page 1-15 Next Page