Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
01/12/2023
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng và mô tô hạng A1 tháng 12/2023.
01/12/2023
Căn cứ đơn trình báo của Công ty TNHH Thắng Lan về việc mất giấy tờ và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách 06 phù hiệu xe đã cấp cho Công ty TNHH Thắng Lan không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu.
01/12/2023
Căn cứ Quyết định số 3816/QĐ-XPHC, ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Mỹ Đức về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90H – 012.97 thuộc Công ty TNHH Thương mại Nhuận Hưng NMB không được tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ ngày 16/11/2023 đến ngày 16/01/2024
30/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nam thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công tuyến Hà Nam-Hà Nội và ngược lại của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thời Đại
30/11/2023
Căn cứ Văn bản của Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Phát về việc dừng kinh doanh xe ô tô và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo 02 phù hiệu đã cấp cho Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Phát không còn giá trị sử dụng do bán xe không thu hồi được phù hiệu.
29/11/2023
Căn cứ đề nghị dừng kinh doanh xe ô tô của Công ty TNHH T29 và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo 06 phù hiệu cấp cho Công ty TNHH T29 không còn giá trị sử dụng do đã bán xe không thu hồi được phù hiệu.
29/11/2023
Căn cứ thông báo ngày 21/11/2023 của Hộ kinh doanh Trần Trọng Nghĩa về việc mất phù hiệu xe ô tô BKS 90C-032.06 và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo 01 phù hiệu đã cấp cho Hộ kinh doanh Trần Trọng Nghĩa không còn giá trị sử dụng do mất phù hiệu.
29/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nam thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công tuyến Hà Nam - Hà Nội và ngược lại của Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thời Đại.
24/11/2023
Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra, Sở GTVT Hà Nam ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh báo cáo Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu trước thời điểm Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ đến nay đã hết hạn và các đơn vị kinh doanh vận tải không hoạt động kinh doanh vận tải trong 06 tháng để thực hiện theo quy định.
24/11/2023
Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty Cổ phần ATA PAINT Hà Nam mất phù hiệu xe ô tô BKS 90C-028.16, Sở GTVT Hà Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp quản lý.
21/11/2023
Để tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 966/KH-UBND ngày 19/5/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số10-CT/TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo đúng các quy định của pháp luật, bình đẳng trong kinh doanh; Sở Giao thông vận tải đề nghị các đơn vị liên quan Phối hợp, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.
21/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT Hà Nam thông báo danh sách 09 xe ô tô được cấp mới, cấp lại phù hiệu xe hợp đồng từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023 để Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh để phối hợp quản lý
21/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo danh sách 34 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và 107 phù hiệu ô tô các loại đã được cấp từ ngày 15/10/2023 đến ngày 15/11/2023
20/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; căn cứ dữ liệu thực hiện khai thác dữ liệu (từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023) giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các phương tiện của đơn vị vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu).
18/11/2023
Sở Giao thông Vận tải Hà Nam thông báo về việc đăng ký khai thác tuyến vận tải khách cố định thành công (Tuyến Hà Nam - Sơn La và ngược lại của Công ty TNHH Vận tải thương mại và Dịch vụ Quốc Cường).
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page
20/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; căn cứ dữ liệu thực hiện khai thác dữ liệu (từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023) giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các phương tiện của đơn vị vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu).