Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay thế xe vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến HN08

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Thông báo thay thế xe vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến HN08

           Sở GTVT Hà Nam vừa ký văn bản số 1214/TB-SGTVT thông báo thay thế xe vận chuyển hành khách bằng xe buýt tuyến HN08. Theo đó, Sở GTVT thông báo: Chấp thuận thay thế 01 xe buýt tuyến HN08 (Hà Nam – Hưng Yên) của Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên vận tải Hải Đăng.

 

TT

Xe ngừng khai thácXe thay thế
Biển kiểm soátLoại xeBiển kiểm soátLoại xe
190B – 002.60TRANSINCO B4090B – 004.71THACO B40

​         

          Sở GTVT Hà Nam yêu cầu Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên vận tải Hải Đăng chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe buýt, giữ ổn định tần suất hoạt động trên tuyến.

        .