Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
07/06/2024
Căn cứ Quyết đinh 147/QĐ-SGTVT ngày 08/05/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình tháng 3/2024; Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 27 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng.
07/06/2024
Căn cứ Quyết đinh 148/QĐ-SGTVT ngày 08/05/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ Hệ thống thiết bị giám sát hành trình tháng 2/2024; Sở giao thông vận tải Hà Nam thông báo 15 phù hiệu xe ô tô không còn giá trị sử dụng.
14/05/2024
Ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam về việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Công ty TNHH Vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng. Tuy nhiên đến ngày 09/04/2024, đơn vị vẫn chưa thực hiện nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và toàn bộ phù hiệu theo Quyết định số 90/QĐ-SGTVT ngày 02/04/2024 của Sở GTVT Hà Nam. Ngày 14/5/2024 Sở GTVT Hà Nam có thông báo yêu cầu Công ty TNHH vận tải và xử lý nền móng Thịnh Vượng có trách nhiệm dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải và không đưa phương tiện nêu trên vào hoạt động, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xảy ra vi phạm.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 03/2024 (từ ngày 01/03/2024 đến ngày 31/03/2024). Sở GTVT quyêt định thu hồi 81 phù hiệu đã cấp của 54 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
09/05/2024
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và kết quả trích xuất dữ liệu từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 02/2024 (từ ngày 01/02/2024 đến ngày 29/02/2024). Sở GTVT quyết định thu hồi 34 phù hiệu đã cấp của 32 đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm quy định tại điểm b Khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (phương tiện có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy trở lên trong tháng.
23/04/2024
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT vừa có quyết định hu hồi 19 phù hiệu của 15 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.
27/02/2024
Căn cứ quyết định số G01.801.859.308-981-24-000234/QĐ-XPHC ngày 06/02/2024 của Công an huyện Mỹ Đức về việc xử phạt hành chính và các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT thông báo cho Công ty TNHH Thắng Lan và các cơ quan liên quan, phương tiện mang biển kiểm soát 90C – 104.40 thuộc quyền quản lý, sử dụng của Công ty TNHH Thắng Lan bị tước quyền sử dụng phù hiệu (biển hiệu) 02 tháng Số CO3522000073 từ ngày 06/02/2024 đến hết ngày 06/04/2024.
13/12/2023
Căn cứ Quyết định số G01.875.308.006-981-23-004618/QĐ-XPHC, ngày 29/11/2023 của Trưởng phòng cảnh sát giao thông Ninh Thuận, Công an tỉnh Ninh Thuận và các quy định hiện hành, Sở GTVT thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90C-098.58 của hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long không được kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu.
06/12/2023
Căn cứ Quyết định số 8861/QĐ-XPHC, ngày 23/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Vạn Ninh về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành Sở GTVT Hà Nam thông báo Hộ kinh doanh Trần Quốc Huy không được sử dụng phương tiện mang biển kiểm soát 90H-018.17 tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu theo quy định tại điểm b, khoản 12, Điều 22 Nghị định 10/2020/NĐ-CP, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thời gian 02 tháng, kể từ ngày 23/11/2023).
01/12/2023
Căn cứ Quyết định số 3816/QĐ-XPHC, ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND Huyện Mỹ Đức về việc xử phạt vi phạm hành chính và các quy định hiện hành, Sở GTVT Hà Nam thông báo phương tiện mang biển kiểm soát 90H – 012.97 thuộc Công ty TNHH Thương mại Nhuận Hưng NMB không được tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị tước quyền sử dụng phù hiệu từ ngày 16/11/2023 đến ngày 16/01/2024
30/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành Sở GTVT quyết định thu hồi 62 phù hiệu của 38 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định đối với phương tiện trong 1 tháng có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống) theo quy định tại điểm b khoản 10 Điều 22 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ.
11/08/2023
Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo xe ô tô tải biển kiểm soát 90H-019.20 thuộc Hộ kinh doanh Vũ Văn Trang(địa chỉ: Số11TDP Thượng Thái Hòa, Phường Châu Sơn, Thành Phố PhủL ý, Tỉnh Hà Nam): Không được tham gia hoạt động kinh doanh vận tải trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sửdụng Phù hiệu (trong thời gian 02 tháng, kể từ ngày 03/08/2023 đến ngày 03/10/2023)
28/07/2023
Căn cứ các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở GTVT quyết định thu hồi 25 phù hiệu của 21 đơn vị kinh doanh vận tải có phương tiện vi phạm tốc độ theo quy định.
1234567
Previous Page 1-15 Next Page