Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình  
20/11/2023
Căn cứ các quy định hiện hành về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; căn cứ dữ liệu thực hiện khai thác dữ liệu (từ tháng 7/2023 đến tháng 9/2023) giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị GSHT các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Sở Giao thông vận tải Hà Nam yêu cầu các phương tiện của đơn vị vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu, tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm nêu trên theo quy chế của đơn vị. Báo cáo giải trình làm rõ kết quả khắc phục (gửi kèm theo tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm; trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ô tô không truyền dữ liệu, yêu cầu báo cáo nộp, nộp kèm theo phù hiệu).
19/04/2023
Sở GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tổ chức rà soát, chấn chỉnh, xử lý và khắc phục ngay vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe, không truyền dữ liệu tháng 2/2023 theo số liệu khai thác từ hệ thống giám sát hành trình.
15/03/2023
Sở GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua TBGSHT từ tháng 9/2022 đến tháng 01/2023