Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023

Vận tải, Phương tiện và Người lái  
Xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2023
        Theo đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nam thực hiện khai thác dữ liệu (từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023) giám sát hành trình (GSHT) từ Hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ TB.GSHT thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (nay là Cục đường bộ Việt Nam) vi phạm về: thời gian làm việc, truyền dữ liệu, tốc độ, cụ thể sau:
      Vi phạm thời gian làm việc tháng 4: vptglx t4.xlsx
     Vi phạm không truyền dữ liệu tháng 4: ko truyền dữ liệu t4.xlsx
     Vi phạm tốc độ lái xe tháng 4: vi phạm tốc độ t4.xlsx
     Vi phạm thời gian làm việc tháng 5: VPTGLX.xlsx
     Vi phạm không truyền dữ liệu tháng 5: KTDL T5.xlsx
     Vi phạm tốc độ lái xe tháng 5: VPTD T5.xlsx
     Vi phạm thời gian làm việc tháng 6: VPTGLX T6.xlsx
     Vi phạm không truyền dữ liệu tháng 6: KTDL T6.xlsx
     Vi phạm tốc độ lái xe tháng 6​: VPTD T6.xlsx