Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
27/12/2023
Căn cứ Tờ trình số 542/TTr-VU ngày 21/12/2023 của Trường Trung cấp nghề GT&XD Việt Úc về việc xin bổ sung kỳ sát hạch và các quy định hiện hành. Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo bổ sung lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 12/2023.
01/12/2023
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng và mô tô hạng A1 tháng 12/2023.
25/04/2023
Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 5/2023
25/04/2023
Sở GTVT vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô tháng 5/2023
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page