Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông báo lịch sát hạch lái xe  
08/01/2022
Sở GTVT vừa có thông báo tạm hoãn lịch sát hạch lái xe ô tô hạng C khoá K37 của Trường Trung cấp KTKT Hà Nam.
06/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe mô tô hạng A1 tháng 9 năm 2021.
06/09/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có thông báo lịch sát hạch lái xe ô tô các hạng tháng 9 năm 2021.
06/08/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa có văn bản thông báo tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch cấp GPLX trên địa bàn tỉnh Hà Nam để phòng ngừa dịch bệnh Covid - 19.
12345678910
Previous Page 1-15 Next Page