Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tạm hoãn tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tạm hoãn tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn
     Theo đó, do thẻ sát hạch viên của một số sát hạch viên đã hết hạn nhưng chưa được Cục Đường bộ Việt Nam cấp lại nên không đủ số lượng sát hạch viên để tổ chức các kỳ sát hạch lái xe theo quy định. Trong thời gian chờ Cục Đường bộ Việt Nam cấp lại thẻ sát hạch viên, Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo tạm hoãn tổ chức các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn.
​    Nội dung thông báo ​1712.pdf