Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Vận tải, Phương tiện và Người lái Thông tin về biểu đồ xe chạy  
13/10/2023
Sở GTVT Hà Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh quý IV năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 280/QĐ-SGTVT, ngày 12/08/2022 của Sở GTVT Hà Nam.
05/03/2021
Sở GTVT Hà Nam vừa phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam quý I năm 2020
17/04/2020
Sở GTVT Hà Nam vừa Công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Nam.