Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh năm 2022 trên địa bàn ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo điều hành  
Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
     Sở GTVT Hà Nam vừa có Quyết định phê duyệt và công bố biểu đồ chạy xe các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
     Nội dung Quyết định: 280.pdf
     Biểu đồ chạy xe: BIỂU ĐỒ THÁNG QUÝ III 2022.xlsx